Stichting Buurtgezinnen

Via de Toogethr Cycles app kun je met je gespaarde punten voor fietsritten geld doneren aan 5 verschillende goede doelen in de IJmond. Het is natuurlijk leuk om deze wat beter te leren kennen en daarom plaatsen wij regelmatig informatie over de goede doelen in de app. Zo weet je precies waar je donatie terechtkomt!

Deze keer spraken wij met Barbara, coördinator bij Stichting Buurtgezinnen.

Hoe ben je bij Stichting Buurtgezinnen terechtgekomen?

Ik kom uit de recruitment en heb een eigen uitzendbureau gehad. Eigenlijk ben ik al 20 jaar lang ondernemer in binnen- en buitenland. Ik heb gewoond en gewerkt op de Nederlandse Antillen en toen ik terugkwam in Nederland hoorde ik dat er een pleeggezinnen tekort is. Hier kon ik me niks bij voorstellen, want Nederland is toch een rijk land. Toen heb ik dat met mijn man besproken en zo zijn wij zelf een pleeggezin geworden. Daarna raakte ik geïnteresseerd in jeugdhulp en ben ik me gaan omscholen naar een studie social work met uitstroomprofiel ‘jeugd’. Mijn man en ik onderzochten het idee om een gezinshuis te starten, dan neem je zes tot acht kinderen in huis. Maar tegelijkertijd kreeg ik ook het gevoel; kinderen willen vaak helemaal niet weg thuis. Toen ben ik terechtgekomen bij Stichting Buurtgezinnen, dat bestond toen twee jaar. Ik vond dat geweldig, want dan kon ik niet voor maar zes kinderen, maar voor wel zestig of zelfs zeshonderd kinderen iets betekenen. Jaarlijks worden er rond de 40.000 kinderen uit huis geplaatst, ik hoop met Stichting Buurtgezinnen mijn steentje eraan bij te kunnen dragen om dit getal te verlagen.


Hoe ziet een dag er voor jou uit?

Elke dag begin ik met het checken van mijn mail. Dit kunnen reacties zijn van mensen op ons werk, of scholen of interne begeleiders die meer informatie willen. Verder heb ik afspraken en kennismakingen met gezinnen, dit kunnen zowel vraaggezinnen als steungezinnen zijn. Met deze gezinnen voer ik best intensieve gesprekken. Verder praat ik wel eens met de krant, worden er foto’s genomen, sta ik op evenementen en werk ik samen met buurtsportcoaches. Eigenlijk bestaat mijn dag dus uit contact maken met mensen.


Wat doet Stichting Buurtgezinnen precies? Waar staan jullie voor?

Ons grote doel is om kinderen zo kansrijk mogelijk thuis op te laten groeien. Buurtgezinnen is er voor alle gezinnen met kinderen in alle leeftijden, die om wat voor reden dan ook, behoefte hebben aan steun bij de opvoeding. En die geen familie, buren of vrienden in de buurt hebben, waarop ze een beroep kunnen doen. Dit doen we door andere gezinnen (steungezinnen) om een kind heen te plaatsen die het kind bijvoorbeeld één keer in de week opvangen. Zo worden de kinderen snel opgenomen in andere gezinnen en kan het zijn dat ze daar een steunfiguur vinden. Zelf ben ik gelovig opgevoed en hadden wij een groot netwerk vanuit de geloofsgemeenschap. Mijn moeder werkte niet maar zorgde voor ons, mijn vader had een eigen bedrijf. Ik wilde altijd al een eigen bedrijf maar ik had geen werkende moeder als voorbeeld. Dat voorbeeld heb ik van één van mijn beste vriendinnen waarvan de moeder werkte. Haar moeder was directiesecretaresse en zo kreeg ik het voorbeeld dat je als vrouw met een gezin ook kon werken. Vaak kun je als volwassene terugkijken naar waar je bepaalde eigenschappen van hebt meegenomen uit je jeugd. Om terug te komen op je vraag, we proberen er eigenlijk voor te zorgen dat kinderen meer kansen krijgen, meer mogelijkheden en voorbeelden.


Hoeveel mensen werken er bij jullie? Zijn dit allemaal vrijwilligers?

We zijn sinds dit jaar in meer dan 80 gemeenten actief en elke gemeente heeft ongeveer één coördinator. De coördinatoren koppelen de vraaggezinnen en steungezinnen aan elkaar en begeleiden de gezinnen. We doen dit werk betaald vanuit de gemeente, maar we geloven hier zo erg in dat vele coördinatoren zelf ook steungezin zijn. We zijn eigenlijk een vrijwilligersorganisatie, waarin de coördinatoren een aantal uren betaald krijgen.


Waar dragen mensen aan bij als ze jullie steunen?

In één zin: mensen dragen bij aan het rooskleuriger maken van de wereld voor kinderen en hun overbelaste ouders. Daar wil ik graag aan toevoegen dat er een kansrijke omgeving wordt gecreëerd voor zowel de kinderen als voor de ouders.


Hoe koppelen jullie kinderen aan gezinnen?

In eerst instantie gebruiken we vragenlijsten. Daarna gaan we in een kennismaking dieper in op wat mensen belangrijk vinden en moet er voor alle gezinsleden van boven de 18 jaar een VOG aangevraagd worden. De coördinator moet helder krijgen wat de vraag en behoefte is van het vraaggezin en zoekt hierbij een geschikt steungezin. Dit kan een gezin met kinderen zijn, maar dat hoeft niet. Ook (groot)ouders met uitwonende kinderen en volwassen zonder kinderen zijn van harte welkom. We vinden het wel heel belangrijk dat steunouders ervaring hebben met kinderen.

Als er een match is evalueert de coördinator na 2 maanden (en daarna ieder half jaar) met beide gezinnen of ze tevreden zijn over hoe het gaat en of ze nog met elkaar verder willen.


Zijn er verhoudingsgewijs genoeg steungezinnen voor het aantal kinderen dat zich aanmeldt bij jullie?

Ja, we hebben gelukkig meer steungezinnen dan vraaggezinnen. Ook zijn er steungezinnen en vraaggezinnen die ik op dit moment niet gekoppeld heb, omdat het niet zo is dat het altijd één op één past. We hebben liever te veel steungezinnen dan te veel vraaggezinnen. Als een steungezin even moet wachten is dat niet erg maar een vraaggezin laat ik liever niet te lang wachten.


Wat is jouw mooiste ervaring tot nu toe bij Stichting Buurtgezinnen?

Dat zijn er een heleboel! We evalueren vaak na 2 maanden en de positiviteit die ik ervaar na een dergelijke evaluatie, is waar ik het werk voor doe. De vriendschappen die ontstaan vind ik heel mooi. Op zo’n moment weet ik dat ik het juiste werk aan het doen ben. Als steungezin hoef je helemaal niet zo veel te doen. Als een kindje bij mij komt, geef ik bijvoorbeeld wat limonade en zorg ik ervoor dat hij of zij kan spelen en daar maak je een kind al onwijs gelukkig mee.

Hoe zie je Stichting Buurtgezinnen over 5 jaar? Wat willen jullie graag nog bereiken?

De doelstelling van de stichting is om over 5 jaar ervoor te zorgen dat gezinnen zo vroeg mogelijk bij ons aankloppen, dus voordat er ook al andere hulp nodig is. Als mensen bijvoorbeeld een klein netwerk hebben, dat er dan al bij ons wordt aangeklopt. Niet dat we pas in beeld komen als moeder met de ambulance is afgevoerd of dat vader al een halfjaar op zijn tandvlees loopt omdat er geen hulpverlening is. Ik wil dat we zo vroeg mogelijk gevonden worden en dat we laagdrempelig te vinden zijn. Eigenlijk dat ik straks niet meer nodig ben en dat we elkaar allemaal weten te vinden en om hulp durven te vragen.


Tot slot, wat kunnen mensen zelf doen om te helpen?

Heb oog voor je omgeving. Als je bijvoorbeeld het gevoel hebt dat er iets mis is bij de buren, durf dan gewoon te vragen: ‘kan ik je ergens mee helpen?’. Natuurlijk ben ik heel blij dat je dit anoniem via verschillende organisaties kunt doen, maar soms hebben mensen het juist nodig om zo persoonlijk benaderd te worden. Hoe fijn is het dan als iemand dan toch durft aan te bellen of je even aanspreekt? Dat iemand gewoon aanbiedt om even de zoon of dochter te laten komen spelen.


Wil je meer lezen over Stichting Buurtgezinnen? Bekijk dan hier hun website.